Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Gynækologi & obstetrik

Introduktionsstillinger

I Region Øst er der 28 introduktionsstillinger i Gynækologi-Obstetrik. Introduktionsstillingerne er 1-årige og indeholder ansættelse på et enkelt hospital. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af afdelinger på laegejob.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb

I Uddannelsesregion Øst er der 14 årlige hoveduddannelsesforløb.

Hoveduddannelsen varer 4 år og består i Region Øst af 18 måneders ansættelse på en stamafdeling, 6 mdr. kirurgi, 12 mdr. ansættelse på anden gynækologisk-obstetrisk afdeling og de sidste 12 mdr. tilbage på stamafdeling.

Forløbene har ansættelsesstart henholdsvis 1. april og 1. oktober.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Uddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes hertil.

  

Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der fastlægger de minimumskompetencer, som alle uddannelsessøgende skal opnå i løbet af speciallægeuddannelsen. Derudover indeholder målbeskrivelsen en angivelse af læringsmetode samt evalueringsstrategi for uddannelsen. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”Måbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Uddannelsesprogrammerne og specialets logbog kan findes på selskabets hjemmeside

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information.

 

Specialespecifikke kurser
Udover de obligatoriske generelle kurser indgår der i hoveduddannelsen specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 regioner i landet. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Det er hovedkursusvejlederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursuslederen.

 

 

Uddannelsesrådet.

I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale. Det overordnede

formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger,

der deltager i uddannelsen, en Yngre Læger repræsentant, samt specialets postgraduate kliniske lektor. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager herudover i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner
Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:
Jette Led Sørensen, e-mail:
jette.led.soerensen@regionh.dk

Hovedkursusvejleder:

Gitte Valsted Eriksen, e-mail: gitte.eriksen@skejby.rm.dk  Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst - 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk

Uddannelsesregion Syd - 7663 1457, videreuddannelsen@rsyd.dk

Uddannelsesregion Nord - 7841 0000, vus@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Bedømmelsesskema

Forhåndsgodkendelse af i-stilling

Vejledning

Interviewguide til samtale

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Dansk Selskab for
Obstetrik og Gynækologi
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101