Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Erstatningsansættelse

Erstatningsansættelse – hvordan og hvornår?
Alle læger under uddannelse ansættes i klassificerede uddannelsesstillinger med et tilhørende uddannelsesprogram og en plan for vejledning og evaluering. I den lægelig videreuddannelse findes to typer klassificerede stillinger: enkeltstillingsklassificerede og erstatningsansættelser, begge stillingstyper har et stillingsnummer. En erstatningsansættelse oprettes som en ekstra uddannelsesstilling i en tidsbegrænset periode til en bestemt person. Enkeltstillingsklassificerede stillinger er uddannelsesstillinger, hvis antal årligt justeres via en prognostisk vurdering af behovet for speciallæger.

  

Som uddannelsessøgende læge ansættes du i enkeltklassificerede stillinger, men du har behov for en erstatningsansættelse, hvis du på et tidspunkt er l fraværende i længere tid fra dit uddannelsesforløb.

  

 

En erstatningsansættelse er knyttet til en bestemt person i en bestemt stilling. Erstatningsansættelse gives kun fremadrettet, og skal søges senest en måned inde i ansættelsen for at gælde hele ansættelsesperioden.

  

Se "Skema vedr. erstatningsansættelse". 

 

Hvornår skal man have en erstatningsansættelse?

Erstatningsansættelsen anvendes i nedenstående tilfælde:

 

 • Mere end 10 % fravær på grund af sygdom (se hvordan fravær beregnes på siden ”Krav til godkendelse af ansættelse”).
 • Fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, samt orlov til børnepasning
 • Forlængelse af ansættelse ved mangelfuld opnåelse af krævede kompetencer
 • Fravær af anden grund, f.eks. forskning, udenlandsophold og deltid.

 

Deadline for ansøgning
En erstatningsansættelse gives kun fremadrettet og aldrig med tilbagevirkende kraft. Det er dit eget ansvar, at afdelingen indsender ansøgning om erstatningsansættelse rettidigt.

 

Hvis afdelingen har glemt at søge om en erstatningsansættelse, inden du tiltrådte din erstatningsansættelse, kan I (måske) nå det endnu. Ansøgningen skal være Sekretariatet i hænde senest 1 måned inde i ansættelsen. Modtager Sekretariatet ansøgningsskemaet senere, f.eks. 6 uger efter din ansættelsesstart, kan kun ansættelsen fra den måned, hvor ansøgningen modtages (og fremadrettet) godkendes som uddannelse. Din planlagte erstatningsansættelse må derfor forlænges med den eller de måneder, der ligger før ansøgningen er modtaget i Sekretariatet.

 

Generelt opfordrer vi alle til, at indsende ansøgningen om erstatningsansættelsen straks efter erstatningsansættelsen er planlagt, da en for sent indsendt ansøgning betyder en forlængelse af din uddannelse. På den måde undgår både du og afdelingen også at skulle huske det på et senere tidspunkt.

 

Procedure for erstatningsansættelse
Erstatningsansættelser aftales som udgangspunkt mellem den uddannelsessøgende læge og de involverede afdelinger, og godkendes af Sekretariatet. I nogle tilfælde forestår Sekretariatet planlægningen af forløbet ved erstatningsansættelsen.

 

En erstatningsansættelse sker altid på en afdeling med godkendte uddannelsesprogrammer svarende til det relevante uddannelsesniveau.

 

Den uddannelsessøgende læges opgave

 

 • Find ud af, hvornår din orlov eller sygdom slutter og giv besked til Sekretariatet. Ved graviditets- og barselsorlov meddeler du, hvornår du ønsker at genoptage arbejdet senest 8 uger efter fødslen.
 • Træf aftaler om erstatningsansættelser i samarbejde med Sekretariatet.
 • Udfyld ansøgningsskema vedr. erstatningsansættelse.
  Af skemaet skal fremgå hvorfra/hvilken periode, du har været fraværende og hvor/hvornår du søger om erstatningsansættelse. Udfyld et ansøgningsskema for hvert separat element/ afdeling, hvis fraværet omfatter flere uddannelseselementer.
 • Få underskrift fra afdelingsledelsen på de involverede afdelinger.
 • Send skemaet/-erne til Sekretariatet til godkendelse.

 

Sekretariatets opgave

 

 • Finde erstatningsansættelse ved tilladt fravær i samarbejde med den uddannelsessøgende læge.
 • Vurdere om forløbet i ansøgningen lever op til uddannelsesbestemmelserne. Sekretariatets rolle er at sikre at uddannelsesbestemmelserne overholdes, så du kan søge speciallægeanerkendelse på baggrund af det samlede uddannelsesforløb.
 • Godkende erstatningsansættelsen og sende brev til den uddannelsessøgende læge, involverede afdelinger, løn – og personaleafdeling på involverede sygehuse/hospitaler og til Sundhedsstyrelsen. Stillingerne i forløbet er med Sekretariatets brev godkendt til uddannelse i de beskrevne elementer.

 

Husk at gemme din kopi af den godkendte erstatningsansættelse, da den svarer til et ansættelsesbrev.

Links:

 

Vejledning om erstatningsansættelser i den lægelige videreuddannelse

 

Skema vedr. erstatningsansættelse

 

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101