Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Dermatologi

Dermatologi

Introduktionsstillinger

Der er 10 introduktionsstillinger placeret i Uddannelsesregion Øst.

Introduktionsstillingerne er et-årige og tilknyttet én sygehus- eller hospitalsafdeling. Introstillingerne opslås lokalt af afdelingerne på sundhedsjobs.dk

 

Hoveduddannelsesforløb

I Uddannelsesregion Øst er der 5 årlige hoveduddannelsesforløb. Der opslås 2 stillinger til besættelse 1. marts og 3 stillinger til besættelse 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år og starter med et 6 måneders ophold på en intern medicinsk afdeling.. Dernæst er der i alt 3. års ansættelse fordelt på to af regionens tre dermatologisk afdelinger, kun afbrudt af et 6 måneders ophold i en dermatologisk praksis. I vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af sekretariatet i Videreuddannelsesregion Syd på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes hertil. Opslaget er landsdækkende.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer

Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af afdelingerne og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i dermatologi. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information.

 

Specialespecifikke kurser i Dermatolo-venerologi

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. Disse kurser arrangeres af Dansk Dermatologisk Selskab. Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen. Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet

I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt Yngre Læger, og medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet i Uddannelsesregion Øst, samt specialets postgraduate kliniske lektor:

Ulrikke Lei, e-mail: ulrikke.lei@regionh.dk

 

Hovedkursusvejleder i Dermato-venerologi:

Christian Vestergaard, e-mail: chrivest@rm.dk

 

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst - 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk

Uddannelsesregion Syd - 7663 1457, videreuddannelsen@rsyd.dk

Uddannelsesregion Nord - 7841 0000, vus@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Uddannelsesprogram for introduktionsstillinger

 

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesforløb (2015)

Uddannelsesprogram for hoveduddanneelseforløb (2010)


Uddannelsesprogram for sideuddannelse (2018)

Skema til 360 graders evaluering
Dansk Dermatologisk Selskab
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101