Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Speciallægeuddannelsen  »  Deltid

Deltid

Ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 § 12 om uddannelse af speciallæger er uddannelsesstillinger normalt fuldtidsstillinger. Hvis du ønsker at arbejde deltid under din speciallægeuddannelse kan lægestillinger på deltid imødekommes, hvis der foreligger en godkendelse fra arbejdsgivere/n samt en dispensation.

Deltidsansættelsen skal som minimum udgøre halvdelen af arbejdstiden i en fuldtidsansættelse.

  

Der henvises i øvrigt til Yngre Læger og Sundhedsstyrelsen.

  

Procedure for ansøgning om deltidsansættelse

Det er Sekretariatets opgave at undersøge om deltidsansættelse kan indgå som uddannelsestid samt udarbejde revideret hoveduddannelsesforløb. Den postgraduate kliniske lektor og uddannelsesrådet bistår Sekretariatet med faglig rådgivning om, hvordan målbeskrivelsens kompetencer kan opnås i en deltidsstilling.

 

Den uddannelsessøgende læges opgave:

 

  • Skriv en ansøgning om deltid til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Ansøgningen skal indeholde en udførlig begrundelse for ønsket om deltid og tilsagn fra de respektive afdelinger / praksis, som viser, at du kan fritstilles i forhold til din oprindelige ansættelsesaftale og ansættes på deltid i en forlænget ansættelsesperiode. Medsend eventuelt også andre relevante bilag.

 

Sekretariatets opgave:

 

  • Sekretariatet udarbejder i samråd med formanden for Uddannelsesrådet et udkast til et revideret hoveduddannelsesforløb, der sikrer, at du kan opnå de krævede kompetencer med en deltidsansættelse. Hoveduddannelsesforløbet opstilles på baggrund af bekendtgørelsens krav om tilsvarende proportional forlængelse af uddannelsesforløbet ved deltidsansættelse. Sekretariatet sender forslaget til godkendelse på de involverede afdelinger.
  • Hvis afdelingerne ikke godkender forslaget til det nye hoveduddannelsesforløb gives der afslag på ansøgningen om deltid, med mindre det kan godkendes med en justering. Hvis det nye deltids-hoveduddannelsesforløb godkendes af afdelingerne, fortsætter processen:
  • Sekretariatet udarbejder i samråd med Uddannelsesrådet en faglig indstilling. Den faglige indstilling indeholder en uddannelsesmæssig vurdering af, hvorvidt Det Regionale Råd bør/ikke bør imødekomme ansøgningen.
  • Afgørelsen videresendes straks til dig og de involverede afdelinger. Hvis du får dispensation modtager du samtidig et brev med det nye forløb.

 

Links:

 

Vejledning om deltidsansættelser i den lægelige videreuddannelse

 

Yngre læger

 

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101