Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Børne- & ungdomspsykiatri

Introduktionsstillinger

I Region Øst er der 35 introduktionsstillinger i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstaden har 26 faste i-stillingsnumre (27 inkl. Bornholm) og Region Sjælland har 8 faste i-stillingsnumre. Alle introduktionsstillinger i børne- og ungdomspsykiatri er kvalificerende til et hoveduddannelsesforløb i specialet. Introduktionsstillingerne er etårige og opslås af afdelinger på sundhedsjobs.dk

 

Hoveduddannelsesforløb

I Uddannelsesregion Øst er 11 årlige hoveduddannelsesforløb. Hoveduddannelsesforløb i Region Øst er fordelt på 2-4 børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Alle forløb er opbygget, så der tilstræbes, at de indeholder to år i henholdsvis børnepsykiatri og ungdomspsykiatri, og at man som uddannelsessøgende stifter bekendtskab med både ambulante og indlagte patienter. Alle H-forløb indeholder ansættelser i både Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb

Hoveduddannelsesforløb i Uddannelsesregion Øst, opslås af Sekretariatet i Uddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes hertil. Stillingerne opslås 2 gange årligt med 6 forløb pr. 1. marts og 5 forløb pr. 1. september.

 

Målbeskrivelse

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der fastlægger de minimumskompetencer, som alle uddannelsessøgende skal opnå i løbet af speciallægeuddannelsen. Derudover indeholder målbeskrivelsen en angivelse af læringsmetode samt evalueringsstrategi for uddannelsen. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”Måbeskrivelse”.

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle introduktionsstillinger forefindes et uddannelsesprogram. Det vil oftest blive fremsendt inden du tiltræder stillingen.


Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som den uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af uddannelsesrådet i Børne- og Ungdomspsykiatri i samarbejde med afdelingerne og godkendt af Sekretariatet.

Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger skal tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen.

 

Kurser

Læs under "Kursus og forskningstræning" for nærmere information.

 

Specialespecifikke kurser

I hoveduddannelsen indgår en række specialespecifikke kurser. En beskrivelse af disse kurser

kan findes på Sundhedsstyrelsens og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab’s hjemmeside.

Du bliver indkaldt til de specialespecifikke kurser af hovedkursusvejlederen.

 

Psykoterapi:

Grunduddannelsen i psykoterapi er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. For nærmere oplysninger henvises til selskabets hjemmeside.

 

Uddannelsesråd

I uddannelsesregion øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger der indgår i uddannelsen, Yngre Læger specialets postgraduate kliniske lektor. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesforløbene, uddannelsesprogrammer, revision af uddannelsesforløb ved fravær, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner

Hovedkursusleder:
Overlæge Gabriele Leth,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup Hospital
E-mail: gabriele.leth@regionh.dk

 

Formand for det regionale Uddannelsesråd:

Der er p.t. ingen postgraduat klinisk lektor i specialet, så formandsposten skifter løbende.

 

Ansættelsesproceduren i Børne- og Ungdomspsykiatri er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Region Øst - Tlf.: 3866 9930, Email: laegeuddannelsen@regionh.dk
Region Syd - Tlf..
7663 1457, Email:
videreuddannelsen@rsyd.dk
Region Nord - Tlf.: 7841 0000, Email:
vus@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogram til introduktionsstillinger

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101