Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Arbejdsmedicin

Introduktionsstillinger

I Uddannelsesregion Øst findes der 8 introduktionsstillinger i Arbejdsmedicin. Placeringen af introduktionsstillingerne ses i det vedhæftede dokument. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på en enkelt afdeling. Introduktionsstillingerne opslås lokalt af de respektive afdelinger på sundhedsjobs.dk 

 

Hoveduddannelsesforløb
I Videreuddannelsesregion Øst er der 4 hoveduddannelsesforløb. Der opslås 2 forløb til besættelse per halvår. Tiltrædelsestidspunktet er 1. marts og 1. september. Hoveduddannelsen varer 4 år. Hoveduddannelsesforløbene er alle sammensat på følgende måde: ½ års ansættelse på Intern Medicinsk afdeling med funktion indenfor reumatologi + ½ års ansættelse på Intern Medicinsk afdeling med funktion indenfor lungemedicin + ½ års ansættelse i Psykiatri + ½ års valgfri ansættelse (se målbeskrivelse) + 1 års ansættelse på Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital + 1 års ansættelse på Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk og Slagelse Sygehuse. Under ansættelserne på de Intern Medicinske afdelinger placeres fokuseret ophold i hhv. Dermatologi og Neurologi. Rækkefølgen af de enkelte ansættelser kan variere, men hoveduddannelsesforløbet afsluttes altid på en klinik for Arbejdsmedicin.

 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et fælles overordnet uddannelsesprogram, som den enkelte uddannelsessøgende læge får udleveret på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Dette uddannelsesprogram er udarbejdet af uddannelsesudvalget i DASAM og godkendt af Sekretariatet i samarbejde med uddannelsesrådet i Arbejdsmedicin. Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger kan tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så de samlede kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen. Uddannelsesprogrammerne for såvel introduktions- som hoveduddannelse med tilhørende materiale kan hentes her

 

Kurser

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information

 

Specialespecifikke kruser.

Udover de obligatoriske generelle kurser indgår der i hoveduddannelsen specialespecifikke kurser. Kurserne foregår samlet for alle 3 regioner i landet. En beskrivelse af kurserne findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det er hovedkursusvejlederen, der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

Spørgsmål vedrørende indhold og placering af de specialespecifikke kurser skal rettes til hovedkursusvejlederen.

 

Uddannelsesrådet
I Uddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale. Det overordnede

formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de afdelinger,

der deltager i uddannelsen, en Yngre Læger repræsentant, samt specialets postgraduate kliniske lektor. Rådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager herudover i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

Kontaktpersoner

Formand for uddannelsesrådet samt specialets postgraduate kliniske lektor:

Overlæge Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital

E-mail:  jane.froelund.thomsen@regionh.dk

 

Specialespecifikke kurser:

Hovedkursusleder: Overlæge Gert Thomsen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

E-mail:  gert.frank.thomsen@rsyd.dk

 

Ansættelsesproceduren i Arbejdsmedicin er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000,
VUS@stab.rm.dk

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

 

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101