Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Anæstesiologi

Introduktionsstillinger
I Region Øst er der 43 introduktionsstillinger i Anæstesiologi. Alle introduktionsstillinger i Anæstesiologi er kvalificerende til et hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi. Introduktionsstillingerne er et-årige og opslås lokalt af afdelinger på sundhedsjob.dk. For en samlet oversigt over introduktionsstillingerne se vedhæftede fil.

 

Hoveduddannelsesforløb
I Region Øst er der 24 hoveduddannelsesforløb. Der opslås 12 forløb til besættelse pr. 1. maj og 12 forløb til besættelse 1. november. Hoveduddannelsesforløbene er i princippet delt i fire 12 mdr forløb. Alle starter med 12 mdr. anæstesiologi på hospital med basisfunktioner. derefter har nogle 12 mdr på hospital som har specialfunktioner, mens andre har et forløb med 2 gange 6 mdr. på RH . Alle har 3 år på Rigshospitalet i rotationsforløb med 4 forløb af 3 mdr inkl. thorax, neuro og abd. Alle slutter med 12mdr. på hospital med akutfunktion. I vedhæftede dokument findes en oversigt, der viser sammensætningen af hoveduddannelsesforløb - henholdsvis forårs-og efterårsopslag.


 

Opslag af hoveduddannelsesforløb
Alle hoveduddannelsesforløb i Danmark opslås på sundhedsjobs.dk. Henvendelser omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglig profil skal rettes til den videreuddannelsesregion, man ønsker at søge hoveduddannelsesforløb i. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtaler på baggrund af den motiverede ansøgning, CV samt specialets faglige profil.

Alle hoveduddannelsesforløb i Region øst er blevet besat de sidste 8 år. Oversigt over opslåede og besatte forløb kan findes på vores hjemmeside under ”Speciallægeuddannelsen” – ” Statistik over opslåede og besatte H-forløb fra 2009-2012”.

 

Målbeskrivelsen
Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der bl.a. indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – læs under ”målbeskrivelse”

 

Uddannelsesprogrammer
Til alle introduktionsstillinger forefindes et uddannelsesprogram. Det vil blive fremsendt inden du tiltræder stillingen.

Til alle hoveduddannelsesforløb er der lavet et uddannelsesprogram, som udleveres på det første ansættelsessted i hoveduddannelsesforløbet. Disse uddannelsesprogrammer er udarbejdet af uddannelsesrådet anæstesiologi i samarbejde med afdelingerne. De er godkendt af de postgraduate kliniske lektorer.

Uddannelsesprogrammer indeholder information om, hvilke kompetencer de enkelte afdelinger skal tilbyde, og hvorledes dit arbejde på afdelingen tilrettelægges, så alle kompetencemål kan nås i løbet af hoveduddannelsen. Der er specifikke uddannelsesprogrammer for hvert halvår. 

 

Kurser
Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information.

 

Specialespecifik forskningstræning:

Specialet afholder selv forskningstræningskurserne. Disse er regionale og styres fra CAMES- Herlev. Ved ansættelse i H-forløb bliver du indkaldt til Kickstart kursus og får her orientering om de øvrige kurser.

Kursusinformation

 

Specialespecifikke kurser
Det er DASAIM der står for disse kurser, og alle er placeret i hoveduddannelsen.

Det er hovedkursusvejlederen der indkalder dig til de specialespecifikke kurser.

 

Uddannelsesråd
I uddannelsesregion øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra uddannelsesregionens afdelinger som indgår i introduktionsstillinger eller H-forløb samt Yngre Læger. Uddannelsesrådet medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammerne, og deltager i den lokale implementering af nye lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner
Postgraduat Klinisk lektor overlæge Rikke Borre Jacobsen, HOC Rigshospitalet rikke.vita.borre jacobsen@regionh.dk 

Postgraduat klinisk lektor overlæge Helle Thy Østergaard, Herlev Hospital Helle.Thy.OEstergaard@regionh.dk

 

Hovedkursusleder
Institutleder overlæge dr. med. Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Hospital,
Mail: Doris.OEstergaard@regionh.dk


CAMES

Hovedpostkasse - mailto:dims@regionh.dk

Sekretær Pia Anette Berg - pia.anette.berg@regionh.dk


Ansættelsesproceduren i Anæstesiologi er regionalt placeret.

Spørgsmål til opslag af hoveduddannelsesforløb i de andre videreuddannelsesregioner skal rettes til kontaktpersonen der. Spørgsmål til uddannelsen i øvrigt, skal rettes til kontaktpersonen i den pågældende videreuddannelsesregion, hvor lægen er ansat.

 

Uddannelsesregion Øst – 3866 9930, laegeuddannelsen@regionh.dk
Uddannelsesregion Syd - 7663 1456, videreuddannelsen@rsyd.dk
Uddannelsesregion Nord – 7841 0000,
VUS@stab.rm.dk

 

Links:

 

Faglig profil

Vurderingsskema

Vejledning

DASAIM vejledning

Målbeskrivelse

Kursus og forskningstræning

 

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesforløb

 

Uddannelsesprogrammer

 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

 

Foreningen af Yngre Anæstesiologier
© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101