Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Almen praksis - for tutorlæger i Region Hovedstaden

Nu kan du søge om at blive tutorlæge i Region Hovedstaden

At være tutor i Region Hovedstaden er en både spændende og udfordrende funktion, som bidrager til videreuddannelsen af vores yngre læger i almen praksis

Henvendelse om at blive tutor i Region Hovedstaden skal rettes til sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst, Kildegårdsvej 28, opg. 10B, 2900 Hellerup, tlf: 38 66 99 37, mail: mette.hansen@regionh.dk

For at blive godkendt tutorlæge/r skal du /I indsende en ansøgning om hvorfor du/I ønsker at blive tutorlægepraksis samt en praksisbeskrivelse og udfylde og underskrive en tutorlægeaftale ( i kolofonen til højre). For kompagniskabs- og samarbejdspraksis sker godkendelse for hver enkelt af de praktiserende læger i praksis.

Du/I finder tutorlægeaftalen i kolofonen til højre.

Når de lokale uddannelseskoordinatorer har godkendt dig/jer som tutorlæge/r, skal du/I forvente, at der kan gå mellem 1-1½ år før du modtager en KBU-læge, da vi planlægger op til 1½ år forud for ansættelsen. Det er nogle gange mulighed for at få en uddannelseslæge før. Der er heller ingen garanti for kontinuerlig tildeling af uddannelseslæger.

 

 

Principper ved tildeling af uddannelseslæger

Generelt

Sekretariatet fordeler hvert år ca. 750 uddannelseslæger til tutorlæger i Region Hovedstaden. Uddannelseslægerne omfatter basislæger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i almen medicin samt enkelte i andre specialer.

Når en tutorlæge er godkendt til at modtage uddannelseslæger, vil praksis i første omgang blive tildelt basislæger. Når praksis har haft min. 1-3 basislæger og dernæst min. 1 introduktionslæge kan der tildeles en læge i hoveduddannelse fase 1 og 2 og endnu senere fase 3.

Ifølge Tutorlægeaftalen forventes det, at praksis modtager uddannelseslæger på alle niveauer. Bemærk at fordelingen af uddannelseslæger planlægges lang tid i forvejen. Der kan derfor gå op til 1½ år fra praksis bliver godkendt som tutorpraksis, til den modtager den første uddannelseslæge.  

 

Starttidspunkter Region Hovedstaden:

Basislæger: Hold forår 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 og Hold efterår 1/8, 1/9,1/10,1/11

Intro-læger: Hver den 1. i alle årets 12 mdr.

Hoveduddannelsesforløb:

Fase 1: 1/3, 1/4, 1/9 og 1/10 - fase 2 i samme praksis.

Fase 3: 12 mdr. varighed i anden praksis end fase 1 og 2.

 

Kontinuitet

Vi forsøger at fordele goder og ulemper ligeligt mellem alle tutorlægerne. Har én praksis været hårdt ramt af barsler eller afbud, vil denne praksis blive tilgodeset ved næste tildeling. Og omvendt har en praksis over en længere periode haft uddannelseslæger konstant, må det forventes, at praksis får en pause for uddannelseslæger på omkring 6 måneder.

En af de ting der er medvirkende årsag til, at tildeling af forløb kan blive lidt uregelmæssig, er bl.a. uddannelseslæger, der går på barsel eller har fravær af anden årsag. Det kan være svært at finde en anden uddannelseslæge, der kan træde ind i stedet, og når uddannelseslægen kommer retur fra barsel, sker det så vidt muligt til samme praksis. Det giver uddannelsesmæssigt det største udbytte, men kan betyde, at praksis kommer ind i en skæv rytme i forhold til tidspunkt for den generelle tildeling af uddannelseslæger.

 

Geografi

Region Hovedstaden har siden foråret 2009 haft fokus på de såkaldte ’sårbare områder’, som er geografiske områder, hvor det er svært at få færdiguddannede speciallæger i almen medicin til at købe en praksis. For at imødegå denne tendens, er det af Region Hovedstaden blevet besluttet, at tildelingen af uddannelseslæger til sårbare områder har høj prioritet. Det forventes, at det er nemmere at få praktiserende læger til at nedsætte sig i et geografisk område, som de har stiftet bekendtskab med under deres uddannelse.

 

Områdefordeling

Region Hovedstaden er opdelt i fire områder: Nordsjælland, Ydre og Indre København samt Bornholm. Til hvert område hører undervisningsdage og der er knyttet AMU/PRLK og DYNAMU som kontaktpersoner til hvert område, de kan være behjælpelige med faglig bistand og vejledning. Se kontaktinformation nedenfor.

 

Områdefordeling - postnumre

Indre København

1100 - 2500 + 2700-2720

Ydre København

2600 - 2920 + 3460

Nordsjælland

2950 - 4050

Bornholm

3700 - 3799

 

Indberetning af fravær

Alle uddannelseslæger har modtaget en kode til indberetningssystemet 'www.medarbejdernet.dk', hvor fravær og ferie indberettes elektronisk af uddannelseslægen selv. Ved spørgsmål til systemet og adgang rettes henvendelse til loennord.center-for-hr@regionh.dk

 

 

Kontaktpersoner i Almen praksis

 

Nordsjælland

Jesper Lundh

lundh@dadlnet.dk

AMU

Per Høeg

perhoeg@dadlnet.dk

AMU

Connie Dydensborg

Connie@dydensborg.dk

PRLK

Chi Le

baochi.le@gmail.com

DYNAMU

 

 

 

 

Ydre København

 

 

Gitte Gunnersen

gitte.gunnersen@privat.dk

AMU

Nhat Ngo

nhatngo@dadlnet.dk

AMU

Anders Rune Lander

anderslander@gmail.com

PRLK

Eva Holst

evamholst@gmail.com

DYNAMU

 

 

 

 

Indre København

 

 

Karen Hansen

mail@karenhansen.dk

AMU

Jesper Nielsen

doc2r@dadlnet.dk

AMU

Nanna Hartmann

nannahartmann@dadlnet.dk

PRLK

Janni Hjortlund

jannihg@hotmail.com

DYNAMU

 

 

 

 

Bornholm

 

 

Anette Boll Møller

anette.moeller@dadlnet.dk

AMU/PRLK

Spyridon Grimmas

spyridongrimmas@yahoo.gr 

DYNAMU

Links:

Krav til tutorlæger - DSAM

 

Tutorlægeaftalen

 

Vejledning og evaluering i
den lægelige videreuddannelse

 

Quick-liste for tutorlæger

 

Info om almen praksis for
tutorlæger og uddannelseslæger

 

Infobrev til tutorlæger med KBU

Infobrev til tutorlæger fase 1 og 2

Infobrev til tutorlæger fase 3

 

Principerklæring vedrørende
tildeling af fase 3

 


 

Kursushæfte Almen medicin

 

Honoreringsbilag for udført undervisning (under siden blanketter)

 

Kurser for tutorlæger

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101