Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Tutorlæge i Region Sjælland

At være tutor i Region Sjælland er en både spændende og udfordrende funktion, som bidrager til videreuddannelsen af vores yngre læger i almen praksis.

 

Tutor i Region Sjælland

Henvendelse om at blive tutor i Region Sjælland skal rettes til Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse i Sorø via E-post rs-lvu@regionsjaelland.dk. Alle nye tutorer modtager en velkomstmail med relevante informationer, der følges op med et afklarende samtale / besøg af en af regionens lokale praksisuddannelseskoordinator (PUK).


Krav til tutorlægen

www.dsam.dk / Uddannelse / Krav til tutorlægen, kan du finde oplysninger om de generelle krav, der stilles til tutorlægen. Gældende Tutorvejledning for tutorer i Region Sjælland finder du under linket 'Tutorvejledning 01-2019' i boksen til højre.

I Region Sjælland er det endvidere en forudsætning, at man har erfaring som selvstændig praktiserende læge i 1-2 år, inden man kan forvente at blive godkendt som tutor.

 

Obligatorisk pædagogisk uddannelse
Som led i godkendelsen som tutor i Region Sjælland skal tutorlægen deltage i / have deltaget i det   pædagogiske kursus 'Vejleder- og tutorkursus', der udbydes af Center for Uddannelse og Kompetence, CUK i Region Sjælland. Alternativt have deltaget i et af de tidligere udbudte kurser; 'Changing the Culture' eller 'Vejledningskursus for læger', eller tilsvarende kursus, inden for de seneste 5 år. 

Fra 2019 skal kommende tutorer endvidere have deltaget i supplerende 1-dags almenmedicinsk Introkursus for tutorlæger. Læs mere om kurserne på CUK's hjemmeside under ’Pædagogik og Vejledning’.

 

Tutormøder og netværk

To gange om året afholdes parallelle tutoraftenmøder i henholdsvis praksisområde Syd og Nord. Møderne skal sikre en løbende pædagogisk udvikling og er også tænkt som dels ”netværksdannelse” for tutorer, udveksling af erfaringer tutorer i mellem og dels til videreformidling af diverse relevante informationer og nyheder

 

Yderligere information - FAQ

På siden Almen medicin - Region Sjælland finder du svar på det oftest stillede spørgsmål i forbindelse med ansættelser i almen praksis. Finder du ikke svar på dine spørgsmål her, er du velkomment til at konntakte en af regionens almenmedicinske uddannelseskoordinatorer (PUK) eller én fra Lægelig Videreuddannelse administrationen. 

 

Kontaktinfo

En samlet oversigt over kontaktpersoner vedr. Den lægelige Videreruddannelse i Region Sjælland, finder finder du på siden Videreuddannelsen i Region Sjælland under Kontaktpersoner

 

Praktisk - hjælp

I 'boksen' til højre finder du links til de mest relevante vejledninger, blanketter, mødereferater m.v. til brug i din tutorfunktion. Har du brug for / ideer til yderliger links, så kontakt Region Sjælland, Sundhedsstrategisk Planlægning, Lægeuddannelse, rs-lvu@regionsjaelland.dk 

Links og bilag:

Tutormøder og kurser
- CUK udbud, indhold og tilmelding

Nyhedsbrev/referat fra tutormøder

Efterår 2018

Forår 2018

Efterår 2017

Forår 2017


Vejledninger

Tutorvejledning 01-2019

Evaluer.dk vejledning

Uddannelsesprogram - skabelon

Refusion og fravær
Diverse blanketter 

Lønudbetaling til uddannelseslæger

 

RLTN og PLO
Administrationsgrundlag 2008

 

FAQ 
Ansættelse i almen praksis - for tutorer og uddannelseslæger


DSAM
- praktisk info for tutorer

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101