Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Ansættelsesforhold - diverse blanketter

 

Pulje til kvalitetsudvikling af Yngre Lægers Videreuddannelse - Region Sjælland Syd
Uddannelseslæger ansat ved Nykøbing F., Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har mulighed for at søge op til 4 dages uddannelsesrelevante kursusdage med løn, pr. halve års ansættelse, ud over obligatoriske kurser. Se nærmere i nedenstående D4 vejledning (inkl. link til ansøgnings- og afregningsbilag) 


Næstved-Slagelse-Ringsted sygehus- og praksisområde
- for uddannelseslæger under ansættelse i Slagelse-Næstved-Ringsted Sygehuse samt i almen praksis,der indgår i uddannelsesforløbet

http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=442957 


Nykøbing F. Sygehus

- for uddannelseslæger under ansættelse i Nykøbing F. Sygehus

http://d4.regsj.intern/?DokID=431884

 

Personaleblanketter

Befordringsgodtgørelse og udlæg i forbindelse med tjenesterejser og kurser
Uddannelseslæger skal indberette kursusdeltagelse i specialespecifikke obligatoriske kurser til Center for Løn og Personale (CLP) på nedenstående blanket. 
CLP refunderer herefter udgif til transport og evt. ophold iht. Regionens retningslinjer og takster herfor.


Rejseafregning Danmark 2019 - Region Sjælland


Vejledning til rejseafregningsskema - Danmark
Fraværsblanketter

Fraværsskema for læger i praksis ved Region Sjælland

- KBU, Intro, Fase1, Fase 2 og Fase 3 læger

 

Meddelelse om forventet fødsel 

 

Meddelelse om forventet fødsel - fædre / medmor

 

Meddelelse om forventet adoption

 

Aftale om fravær ved fødsel og adoption

- inkl. Vejledning

Hjælpeskema til beregning af orlov ved barsel / adoption

 

Dagpengegodtgørelse for 1. - 3. ledighedsdag

 

Begæring om udbetaling af løn under sygdom, barsel, adoption m.v. for fratrådt læge (v. 11-15)

 

Diverse

Ansøgning om tjenestefrihed - tillidsrepræsentant

 

Spørgsmål vedrørende / rekvisision af personaleblanketterne skal ske til: 

Koncern HR

Center for Løn og Personale

Herlufsvænge 14 C 1.-3. sal.

4700 Næstved

 

E-post: khrlonogpersonale@regionsjaelland.dk

Telefon: 24 41 11 70

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101