Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Sekretariatet  »  Evaluer.dk

Evaluer.dk

Med henblik på at sikre uddannelseskvaliteten i regionerne foregår der en løbende evaluering af, hvorvidt afdelingerne lever op til uddannelsesforpligtelsen og hvorvidt den uddannelsessøgende læge får et tilstrækkeligt udbytte af forløbet. Dette sker i henhold til Sundhedsstyrelsens evalueringskrav.

 

Evaluering af uddannelsesstedet foregår i Region Øst elektronisk på: www.evaluer.dk

 

Uddannelseslæger

Uddannelseslæger logger på systemet med deres cpr. nummer (uden bindestreg) og en kode, som de får tilsendt af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst. Systemet sender automatisk påmindelser om evaluering til uddannelseslægerne fra 14 dage før en ansættelse udløber. Påmindelserne forsætter indtil 6 måneder efter forløbet er afsluttet.

I systemet er der mulighed for at printe en kvittering, når evalueringen er udfyldt. Kvitteringen medbringes til slutevalueringssamtalen, som bekræftelse på at ansættelsen er evalueret.

Det er Sekretariatet der sørger for oprettelse af uddannelseslæger og fremsendelse af adgangsoplysninger. For introlægernes vedkommende sker oprettelsen i samarbejde med hospitalernes personaleafdelinger.

 

Ring til os;

Ø          hvis dine forløb er forkerte

Ø          hvis du ikke har modtaget en kode

Ø          hvis du ændrer mailadresse

 

 

Uddannelsesansvarlige Overlæger og Ledende Overlæger

Uddannelsesansvarlige Overlæger og Ledende Overlæger (hvis de sidstnævnte ønsker det) på uddannelsesgivende afdelinger har et login til Evaluer.dk, hvor de til hver en tid kan se evalueringer for egen afdeling. Desuden viser systemet et gennemsnit af evalueringerne og de har mulighed for at se eventuelle kommentarer fra uddannelseslægerne. Herudover er der adgang til en oversigt over de uddannelseslæger, der har ansættelse på egen afdeling inklusive uddannelseslægernes kontaktoplysninger og der er mulighed for at sende e-mails fra systemet til uddannelseslægerne.

Hver gang en uddannelseslæge udfylder en evaluering, vil evalueringen blive sendt som pdf-fil per mail til den Uddannelsesansvarlige Overlæge.

Det er Sekretariatet, Region Øst eller Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland, der opretter nye brugere i systemet og fremsender adgangsoplysninger.

 

Ring til os;

Ø          hvis dit login ikke virker

Ø          hvis du ikke har modtaget et login

Ø          hvis du har brug for hjælp til funktionerne i systemet

Ø          hvis oplysningerne i systemet ikke er korrekte

 

 

Tutorlæger

Tutorlæger i almen praksis i Region Øst har et login til Evaluer.dk, hvor de til hver en tid kan se egne evalueringer. Desuden viser systemet et gennemsnit af evalueringerne og de har mulighed for at se eventuelle kommentarer fra uddannelseslægerne. Herudover er der adgang til en oversigt over de uddannelseslæger, der har ansættelse i egen praksis inklusive uddannelseslægernes kontaktoplysninger og der er mulighed for at sende e-mails fra systemet til uddannelseslægerne.

Hver gang en uddannelseslæge udfylder en evaluering, vil evalueringen blive sendt som pdf-fil per mail til tutorlægen. Offentliggørelsen af evalueringerne sker i Region Øst for almen praksis samlet, fordelt på områderne; Indre København, Ydre København, Nordsjælland, Bornholm, Sygehus Syd og Sygehus Nord.

Det er Sekretariatet, Region Øst eller Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland der opretter brugere i systemet og fremsender adgangsoplysninger.

 

Ring til os;

Ø          hvis dit login ikke virker

Ø          hvis du ikke har modtaget et login

Ø          hvis du har brug for hjælp til funktionerne i systemet

Ø          hvis oplysningerne i systemet ikke er korrekte 

 

Basislæger og læger under uddannelse i almen medicin har i Region Øst benyttet det elektroniske evalueringssystem siden 2004. Alle uddannelseslæger i Region Øst har benyttet systemet for ansættelser der afsluttes efter d.1. september 2010.

 

Kontaktoplysninger:

 

Region Hovedstaden

Center for HR

Sektion 3.5 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst

Kildegårdsvej 28, opg 10 B

2900 Hellerup

Telefon; 3866 9930

Mail: laegeuddannelsen@regionh.dk

 

Øvrig kontaktinfo Region Sjælland:

 

Kontaktpersoner vedr. Den Lægelige Videreuddannelse i Region Sjælland

 

Links:

 

Formålet med evaluering

 

Offentliggørelse Region Hovedstaden

 

Offentliggørelse Region Sjælland 

 

Offentliggørelse Praksisevalueringer

 

Vejledning for
uddannelsesansvarlige overlæger

 

Vejledning for tutorlæger

 

Vejledning til søgning i offentlige evalueringer

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101