Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Sekretariatet  »  Det Regionale Råd

Det Regionale Råd:

Ifølge bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006 omhandlende de regionale råd for lægers videreuddannelse, samt ændringen af lægeloven fra år 2000, skal regionerne nedsætte et Regionalt Videreuddannelsesråd for Læger i hver af de tre videreuddannelsesregioner, Øst, Syd og Nord.

 

Formålet med rådets arbejde er at:

 

  • Sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse
  • Sikre anvendelse af relevante pædagogiske metoder og medvirke til udvikling af nye pædagogiske metoder
  • Sikre en smidig håndtering af de individuelle uddannelsesforløb og
  • Foretage en løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten.

 

Det Regionale Råd i Region Øst består foruden en formand af repræsentanter for Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder uddannelsessøgende læger, praktiserende læger og uddannelsesgivende læger. Desuden er Færøerne samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet repræsenteret i rådet. Rådet består af i alt 17 medlemmer.

 

Formanden udpeges af Region Sjælland og Region Hovedstaden i fællesskab, og er samtidig rådets repræsentant i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Rådet mødes ca. 4 gange om året og sekretariatsbetjenes af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Rådets formand er Sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, Preben Cramon.

Links:

 

Bekendtgørelse om Regionale Råd

Rådets medlemmer

 

Notat vedrørende "FAME"

 

Fælles handlingsplan for lægelig videreuddannelse

 

Referat fra d. 21. september 2017  

Referat fra d. 20. november 2017

Referat fra d. 1. marts 2018 

Referat fra d. 4. juni 2018   

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101