Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  PUF

Sorø, oktober 2010

 

Den Pædagogisk Udviklende Funktion i Region Øst

Baggrund
Speciallægebetænkningen fra 2000 danner grundlag for en reform af den postgraduate lægeuddannelse. En af de vigtigste nyskabelser er, at speciallægeuddannelsen nu er blevet kompetence- og tidsstyret. Samtidig har reformen betydet en introduktion af nye pædagogiske metoder. Derfor har man skabt den Pædagogisk Udviklende Funktion. (PUF)

 

Fremtidens speciallæge skal udover rollen som medicinsk ekspert mestre rollerne som samarbejder, kommunikator, akademiker, sundhedsfremmer, Leder/administrator og professionel. Den uddannelsessøgende læge skal dermed erhverve sig en lang række forskelligartede kompetencer igennem sit uddannelsesforløb, og disse kompetencer skal løbende evalueres og attesteres i lægens logbog. For at sætte læringen i system udarbejder afdelingerne uddannelsesprogrammer, som mere detaljeret beskriver, hvordan hver enkelt kompetence skal/kan læres og evalueres i løbet af et hoveduddannelsesforløb.

  

PUF i Region Øst
I foråret 2005 etableredes PUF i Region Øst. PUF betjener det Regionale råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst, de specialespecifikke uddannelsesråd, de uddannelsesgivende afdelinger/praksis og de uddannelsessøgende læger.

  

Intentionen bag PUF er at professionalisere arbejdet med at understøtte og udvikle læringsmiljøet på de uddannelsesgivende afdelinger/praksis i regionen for derved at i sidste ende at sikre en målbar høj kvalitet i patientbehandlingen.

  

Hvem er PUF ?
Den Pædagogisk Udviklende Funktion er i Region Øst betegnelsen for den samlede gruppe af postgraduate kliniske lektorer. Pr.1. maj 2008 er der ansat i alt 25 postgraduate Kliniske Lektorer i regionen, som alle er speciallæger. Den postgraduate lektor er formand for det specialespecifikke uddannelsesråd i sit eget speciale. Flere specialer har ikke en specialespecifik lektor. Disse specialer får tilknyttet en af lektorerne til deres uddannelsesråd som konsulent.

I den vedhæftede fil ,"Lektoroversigt", kan du få et overblik over de ansatte lektorer i Region Øst.

 

Hvad laver PUF?
Forskning, udvikling og formidling
PUF skal
 

 • varetage systematisk indsamling og udvikling af viden om medicinsk pædagogik.
 • iværksætte, udføre og formidle konkrete forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende medicinsk pædagogik.
 • være med til at bygge bro mellem præ- og postgraduat lægeuddannelse. Lægers uddannelse består af en kontinuert kompetenceudvikling fra prægraduat lægeuddannelse over speciallægeuddannelse til den fortsatte livslange professionelle udvikling. Videreuddannelsen skal derfor bygge oven på den prægraduate del og igennem uddannelsens indhold og metoder sikre, at den enkelte læge opnår både holdning og evne til forsat professionel udvikling.
 • iværksætte, udføre og formidle konkrete forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende medicinsk pædagogik.

 

Konsulentvirksomhed og rådgivning
PUF skal medvirke til at

 • viden om medicinsk pædagogik får en central plads i den politisk/strategiske planlægning af videreuddannelsen i det regionale videreuddannelsesråd
 • viden om medicinsk pædagogik anvendes i den praktiske planlægning og revision af introduktions- og hoveduddannelsesforløb i de specialespecifikke råd.
 • viden om medicinsk pædagogik anvendes i afdelingernes/praksis udarbejdelse og brug af uddannelsesprogrammer.
 • rådgive de uddannelsessøgende ved behov

 

Kvalitetsudvikling
PUF skal bidrage til

 • at etablere et frugtbart samspil mellem uddannelsesrådene og de uddannelsesgivende afdelinger i arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af uddannelsen. Uddannelsesrådene har brug for erfaringerne fra de uddannelsesgivende afdelinger for at tage fornuftige beslutninger om revision af uddannelsesprogrammer, ændret sammensætning af blokke mm.

 • opsamling og –udveksling af erfaringer med den nye lægelige videreuddannelse og brug af disse erfaringer med henblik på kvalitetsudviklende tiltag.

 

Koordination
PUF skal bidrage til erfarings- og vidensudveksling

 • med de to øvrige videreuddannelsesregioner og tilstræber ensartethed i uddannelseskvaliteten på tværs af landets tre videreuddannelsesregioner.
 • med den prægraduate lægeuddannelse og tilstræber en kontinuerlig koordination og justering mht. indhold og metoder.

 

 

Links:

 

Virksomhedsgrundlag

 

Funktionsbeskrivelse

 

 

 

PKL-forum

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101