Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  KBU  »  KBU i Region Hovedstaden

KBU i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden findes der en fast fordeling af uddannelsesstillinger i Klinisk Basisuddannelse (KBU) på de fleste af regionens hospitaler. Alle stillinger administreres fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Se en oversigt over stillinger i boksen til højre.

Inden du tiltræder dit uddannelsesforløb i Klinisk Basisuddannelse, får du tilsendt et brev med en forside til en KBU-mappe fra Sekretariatet, som indeholder en oversigt over obligatoriske kursusdatoer, kode til evaluer.dk og praktiske oplysninger.

 

Bornholms Hospital (underside)

 

Nedenfor findes en række praktiske oplysninger, som du kan have brug for i forbindelse med din ansættelse i KBU i Region Hovedstaden.

 

Kurser

Undervejs i uddannelsen er der indlagt obligatoriske kurser, som afdelingen og praksis er forpligtiget til at give dig fri til. Fri til kurser herudover, skal aftales med din afdeling eller praksis og tæller som fravær.

 

Oversigt over obligatoriske kurser

 

Kursus navn

Indhold

Varighed

Placering i uddannelsen 

Ansvarlig

Akut Kursus

Modul 1

§  Genoplivning

§  Akut kommunikation 1

1 dag

1 dag

Normalt 1. måned i uddannelsen

CAMES
Herlev

Akut Kursus

Modul 2

§  Akut kommunikation 2

§  Transport

1 dag

1 dag

Normalt 2. måned i uddannelsen

CAMES
Herlev

Pædagogik/

Læring

§   Planlægning af egen læring

2 dage

1. ophold i uddannelsen

CAMES
Rigshospitalet

Patient-

kommunikation

§   Patientkommunikation

3 dage

2. ophold i uddannelsen

CAMES
Rigshospitalet

Temadage i praksis

§   Introdag & undervisningsdage

4-6 dage

2. ophold i uddannelsen for de der skal i praksis

CAMES
Herlev

 

Almen praksis

Hvis almen medicin indgår i din KBU, skal du senest 3 mdr. inden tiltrædelse kontakte din tutorlæge i almen praksis med henblik på en samtale, hvor i skal tale om forventninger og helt basale ting som arbejdstid og ferieplanlægning.

Skulle du få spørgsmål eller problemer i løbet af din praksisansættelse, så har Region Hovedstaden ansat nogle koordinatorer til at hjælpe dig. Find deres kontaktoplysninger på oversigten i boksen til højre.

 

Læs mere om ansættelsen i praksis i ”Brev til basislægen”.

 

I løbet af din praksisansættelse skal du deltage i en obligatorisk introdag og en række undervisningsdage.

Regionens uddannelseslæger inddeles i kursushold efter området, hvor de er ansat;

Indre Kbh. (postnumre 1100-2500 & 2700-2720)

Ydre Kbh. (postnumre 2600-2920 & 3460)

Nordsjælland (postnumre 2960-4050)

 

Til alle dage skal du medbringe ”Kursushæfte, Almen medicin, Region Hovedstaden” – din deltagelse skal attesteres heri.

 

Se yderligere information på linket ”Kurser i almen praksis” i boksen til højre.

 

 

Fravær og erstatningsansættelse

Hvis der sker væsentlige ændringer i dit uddannelsesforløb, f.eks. orlov ved graviditet eller længerevarende sygdom, skal du informere din arbejdsplads, dvs. både afdelingen, personaleafdelingen og Sekretariatet.

 

Hvis fravær fra en stilling overstiger 10%, forlænges uddannelsen med en periode svarende til det samlede fravær. Fravær er alt andet end ferie og obligatoriske kurser. Sekretariatet skal have skriftlig besked om fravær af mere end 10%, så en erstatningsansættelse kan planlægges.

Sekretariatet forestår - i samarbejde med dig - planlægningen af forløbet ved erstatningsansættelsen, og vil så vidt muligt forsøge at placere forløbet på den afdeling, du har været fraværende fra. Det kan dog ikke garanteres, at afdelingen har mulighed for at modtage dig på det ønskede tidspunkt, og du må være indstillet på at være fleksibel i forbindelse med planlægningen af ansættelsen.

 

Du skal også have en erstatningsansættelse, hvis du ikke har opnået godkendelse af de alle beskrevne kompetencer.

I alle tilfælde anvendes skemaet ”Ansøgning om erstatningsansættelse”, som skal stemples og underskrives af både afdelingen og Sekretariatet.

 

Ved en erstatningsansættelse ændres det resterende uddannelsesforløb og det kan ske, at et planlagt forløb må flyttes til et nyt ansættelsessted indenfor Region Hovedstaden.

 

Bevilling af orlov

Du kan søge forskellige former for orlov i forbindelse med din uddannelse: barsels- og adoptionsorlov samt børnepasningsorlov og orlov af andre årsager, f.eks. forskning eller sygdom. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig i forhold til de forskellige slags orlov. Bemærk, at Sekretariatet ikke administrerer ansøgninger og overenskomstmæssige regler vedr. orlov, men henviser til løn - og personalekontoret på ansættelsesstedet.

 

Forskning

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse kan bevilge orlov til forskning i 3 år, maksimalt 4 år, før din KBU begynder. I særlige tilfælde bevilges orlov mellem de forskellige ansættelsesperioder. Udsættelse af KBU på grund af forskning skal søges skriftligt hos Sekretariatet hurtigst muligt og senest 3 måneder inden den planlagte tiltrædelse af dit KBU-forløb.

Senest 6 måneder inden orlovens slutning aftaler du med Sekretariatet, hvilket forløb du vender tilbage til. Som udgangspunkt får du et forløb svarende til det oprindelige, men det kan ikke garanteres.

 

Graviditet og barsel

Når du har konstateret, at du er gravid, skal du skriftligt meddele Sekretariatet, hvornår du har termin og hvornår du forventer at gå fra på barselsorlov. På den måde kan vi planlægge dit fravær og eventuelt tilbyde din(e) stilling(er) til en anden læge, mens du er fraværende.

Senest 3 måneder før termin skal du meddele din barselsorlov til afdelingens ledelse og ansættelsesstedets løn- og personalekontor, som også skal modtage kopi af din vandrejournal. Hvis du er i almen praksis, sendes meddelelsen om barsel altid til løn- og personaleafdelingen på hospitalet, hvor du har haft den sidste ansættelse.

 

Senest 8 uger efter fødslen skal du meddele Sekretariatet, hvornår du ønsker at vende tilbage til arbejdet. Du kan ikke altid regne med at komme tilbage til den samme afdeling/praksis efter barsel. Vil du gerne tilbage til samme afdeling, så anbefales det at lave en aftale med afdelingen, inden du går på barsel. I den forbindelse skal du i samarbejde med afdelingen udfylde en ”Ansøgning om erstatningsansættelse”. Det kan sjældent lade sig gøre at komme tilbage til samme ansættelse i almen praksis, da disse som hovedregel besættes over et år frem i tiden.

 

Du har ret til løn under barsel i henhold til gældende overenskomst for yngre læger. Denne ret indtræder, når du har en skriftlig bekræftelse på dit forløb.

 

Fædreorlov

Hvis du ønsker at holde fædreorlov, skal du sende en skriftlig ansøgning til ansættelsesstedets løn- og personalekontor, din afdeling og Sekretariatet. Vær opmærksom på, at fædreorlov tæller som fravær, og du har brug for en erstatningsansættelse for hele fraværsperioden, hvis dit samlede fravær inkl. fædreorlov overstiger 10%. Ønsker du derfor at holde tre måneders fædreorlov, vil dine resterende ansættelser skulle skubbes tre måneder eller erstattes af andre ansættelser. Det er derfor vigtigt, at du søger om orlov så hurtigt som muligt, så dette kan planlægges på afdelingen og hos Sekretariatet.

 

Forældreorlov

Ved forældreorlov gives skriftlig besked til Sekretariatet. Sideløbende sendes skriftlig ansøgning til ansættelsesstedets løn- og personalekontor.

 

Lønforhold

Al henvendelse vedr. lønforhold (også under barsel) sker til ansættelsesstedets løn- og personalekontor. Under ansættelse i almen praksis sker henvendelsen ligeledes til løn- og personalekontoret på det hospital, hvor man har haft sin første ansættelse.

 

Godkendelse af Klinisk Basisuddannelse

For at få godkendt din KBU skal du have godkendt 3 ting;

§         Kompetencer,

§         Ansættelsestiden (Attestation for tidsmæssig gennemført uddannelseselement)

§         Kurser

De skal alle attesteres/godkendes via din elektroniske logbog, som du får adgang til på din første ansættelsesdag. 

 

Tidligst én måned før din KBU afsluttes kan du søge tilladelse til selvstændigt virke som læge ved Sundhedsstyrelsen.
Ansøgningen sendes elektronisk fra www.logbog.net

 

Det er vigtigt, at du selv opbevarer alle dine ansættelsespapirer og bekræftelser på reviderede forløb samt dit uddannelsesprogram.Du får brug for dem, når du skal søge om selvstændigt virke ved Sundhedsstyrelsen.

Hvis du er påbegyndt din KBU før den 1. august 2015, vil din logbog være i papirform, og her skal du selvfølgelig også sørge for, at den indeholder alle de nødvendige underskrifter.

Links:

 

For tutorlæger

 

KBU på Bornholms Hospital

 

Generelt om Klinisk Basisuddannelse

 

KBU-mappe

 

Quickguide til medarbejdernet 

Info om ferie og dokumentation i almen praksis

 

Kurser på CAMES

Kurser i almen praksis

 

Brev til KBU-lægen i almen praksis

 

KBU-afdelinger i Region Hovedstaden

 

Kontaktpersoner

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101