Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Generelt om Klinisk Basisuddannelse

 

Efter endt universitetsuddannelse skal læger gennemføre Klinisk Basisuddannelse (KBU) for at kunne søge tilladelse til selvstændigt virke ved Sundhedsstyrelsen. Klinisk Basisuddannelse består af to gange seks måneders ansættelse i to forskellige specialer og erstattede fra 1. august 2008 turnusuddannelsen. Nyuddannede læger kan uden nærmere begrundelse udskyde tilmeldingen til KBU i op til to år efter afsluttet kandidateksamen.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen har aftalt følgende principper for Klinisk Basisuddannelse:

 

 

·         Almen praksis skal indgå i 80 % af alle KBU-forløb

·         Stillingerne skal tilrettelægges således, at Klinisk Basisuddannelse kan påbegyndes senest tre måneder efter opnåelse af kandidatgrad

 

 

Den første ansættelse i Klinisk Basisuddannelse fokuserer på behandling af akutte patienter, mens den anden ansættelse hovedsageligt har fokus på kroniske patientforløb. De tre videreuddannelsessekretariater i Danmark er ansvarlige for de konkrete stillingskombinationer. I Region Øst har det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse tilkendegivet, at Klinisk Basisuddannelse ikke kan bestå af henholdsvis to ansættelser på medicinske afdelinger eller to ansættelser på kirurgiske afdelinger. Psykiatrien kan indgå som anden ansættelse i et forløb. De konkrete stillingskombinationer for KBU i Region Øst har desuden været i høring hos regionens kliniske lektorer.

 

 

Sundhedsstyrelsen står for tilmeldingen til KBU og udsender lodtrækningsnumre til de tilmeldte, der tildeles KBU-forløb ved halvårlige valgrunder. I forbindelse med oprettelsen af Klinisk Basisuddannelse har Danske Regioner fået lavet et elektronisk fordelingssystem, hvor de kommende basislæger logger ind på skift og vælger det konkrete forløb i henhold til lodtrækningen. Så snart lægen har valgt et forløb, kan denne selv printe sin ansættelses- og uddannelsesaftale ud fra systemet. Fordelingssystemet er udarbejdet af Dansk Telemedicin A/S og kan ses på www.basislaege.dk

 

 

Træder du ud af Klinisk Basisuddannelse, udgår du af ordningen og kan kun genindtræde efter særlig dispensation fra Sundhedsstyrelsen. Det må derfor under normale omstændigheder kraftigt frarådes at opsige sin KBU.

 

 

Hvis du ikke har bestået din eksamen eller ikke ønsker at gå op til eksamen til den planlagte termin, skal du hurtigst muligt skriftligt underrette din kontaktperson i den lægelige videreuddannelse med henblik på udsættelse af din start i Klinisk Basisuddannelse. Du vil som udgangspunkt blive placeret i et senere forløb svarende til det, du oprindeligt har valgt.

 

 

Links:

 

Sundhedsstyrelsens information om KBU og tilmelding hertil

 

Vejledning til Basislaege.dk

 

Obligatoriske kurser

 

Søg selvstændigt virke

 

Målbeskrivelse (2016)
Målbeskrivelse (2009)

 

Bekendtgørelse

 

Logbog

 

Uddannelsesprogram for KBU Region Øst - NY målbeskrivelse
(Gældende for KBU læger med start efteråret 2017)

 

Uddannelsesprogram for KBU
Region Øst
, gammel målbeskrivelse

 

Uddannelsesprogram for KBU
med psykiatri, Region Hovedstaden
, gammel målbeskrivelse

 

 

Yngre Lægers værktøj 'Ny læge'

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101