Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  KBU

Klinisk Basisuddannelse

Denne information er tiltænkt læger i Klinisk Basisuddannelse (KBU) i Region Øst. Klinisk Basisuddannelse består af to gange seks måneders ansættelse i to specialer og erstattede turnusuddannelsen fra efteråret 2008.

 

Administrationen af Klinisk Basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst er opdelt således, at den for Region Hovedstaden varetages af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse på Gentofte Hospital (KBU-ansættelser på Bornholm administreres dog af Bornholms Hospital), mens den for Region Sjælland varetages af Det Centrale Uddannelsessekretariat i Sorø. Den Kliniske Basisuddannelse på Færøerne varetages af Landssygehuset i Tórshavn.

Den overordnede koordinering af Klinisk Basisuddannelse i Region Øst i forhold til Sundhedsstyrelsen og de øvrige videreuddannelsesregioner varetages af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Gentofte.

 

 

·         KBU i Region Hovedstaden

 

·         KBU i Region Sjælland

 

·         KBU på Færøerne

 

·         Generelt om Klinisk Basisuddannelse  

 

Videreuddannelsesregionen har udarbejdet et uddannelsesprogram, som indebærer en forpligtelse til at give den uddannelsessøgende læge mulighed for at deltage i og udføre de i uddannelsesprogrammet beskrevne uddannelsesaktiviteter. Afdelingerne kan vælge at bruge uddannelsesprogrammet, som det er, eller at supplere det med afdelingsspecifikt indhold. Som uddannelsessøgende læge er du tilsvarende forpligtet til at følge programmet.

 

Med henblik på at sikre uddannelseskvaliteten i regionen foregår der en løbende evaluering af, hvorvidt afdelingerne lever op til uddannelsesforpligtelsen, og hvorvidt du som uddannelsessøgende får et tilstrækkeligt udbytte af forløbet. Dette sker i henhold til Sundhedsstyrelsens evalueringskrav. Evaluering af uddannelsesstedet foregår i Region Øst elektronisk på www.evaluer.dk. Som uddannelseslæge skal du logge på systemet med dit cpr.-nummer (uden bindestreg) og en kode, som du får tilsendt af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse (i Region Hovedstaden) eller af din kontaktperson (i Region Sjælland).

 

VIGTIGT: Hvis der i løbet af din uddannelse sker ændringer i dine forhold med hensyn til navn, adresse, telefonnummer, e-mail, barsel, orlov m.v., skal du hurtigst muligt give besked til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse (hvis du har KBU i Region Hovedstaden) eller din relevante HR-kontaktperson (hvis du har KBU i Region Sjælland). Du skal selvfølgelig også orientere din arbejdsgiver og din løn- og personaleafdeling.

De relevante kontaktoplysninger kan findes via linket i boksen til højre.

Links:

 

For tutorlæger i Region Hovedstaden
For tutorlæger i Region Sjælland

 

Info om Evaluer.dk

 

Kontaktpersoner Region Hovedstaden

 

Kontaktpersoner Region Sjælland

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101