Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Specialespecifikke kurser

Specialespecifikke kurser i introduktionsuddannelsen og hoveduddannelserne ifølge 2003-uddannelsesbestemmelserne.

 

Alle specialespecifikke kurser skal fremgå af målbeskrivelsen og vil normalt også være nævnt i uddannelsesprogrammet.

Information om alle kurserne kan findes på Sundhedsstyreslens hjemmeside. Se "Sundhedsstyrelsens side om specialespecifikke kurser".

 

Introduktionsuddannelsen
I nogle specialer er der allerede under introduktionsuddannelsen indført specialespecifikke kurser. Ingen af disse kurser er obligatoriske. Såfremt du er ansat i en introduktionsstilling og ønsker at deltage i disse kurser skal du søge om frihed til kurset i henhold til de almindelige regler for kursusdeltagelse på din afdeling.

 

For alle i introduktionsstilling i Intern Medicin gælder, at det i uddannelsesprogrammet omtalte kursus ”Den komplekse intern medicinske patient” endnu ikke er etableret. Så længe dette er tilfældet, godkendes i-stillingen uden gennemførelse af dette kursus. Det vil fremgå af denne side, når kurset er etableret.

 

Hoveduddannelsen
I alle hoveduddannelser er der en række obligatoriske specialespecifikke kurser. Disse kurser afholdes af specialets videnskabelige selskab og alle specialer har en hovedkursusleder. For specialet Almen Medicin er der tillige en række obligatoriske temadage, netværksmøder og deltagelse i supervisionsgruppe.

 

Hvis du har spørgsmål angående placering, tilmelding / tildeling eller lignende, skal du kontakte specialets hovedkursusleder. Hovedkursuslederens navn og kontaktoplysninger findes på "Sundhedsstyrelsens side om specialespecifikke kurser".

 

Deltagelse i de obligatoriske specialespecifikke kurser er gratis, og du har ret til tjenestefrihed med løn. Du skal dog huske at aftale din kursusdeltagelse med din afdeling / praksis. Udgifter til transport søges via afdelingen.

 

Links:

 

Sundhedsstyrelsens side om specialespecifikke kurser

 

 

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101