Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  Forside  »  Kursus og Forskningstræning  »  Generelle kurser

Generelle kurser

Generelle kurser i basisuddannelsen, introduktionsuddannelsen og hoveduddannelserne ifølge 2003-uddannelsesbestemmelserne

 

I Klinisk Basisuddannelse er der følgende obligatoriske kurser:
Akut kursus 2 + 2 dage i Region Hovedstaden og 4 dage i Region Sjælland.

Pædagogik 1 (Læring) 2 dage

Patientkommunikation 3 dage

 

I Introduktionsuddannelsen er der følgende obligatoriske kursus:
Pædagogik 2 (Vejledning) 2 dage

Indtil 1. juli 2012 kan du fortsat gennemføre kurset Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1 (SOL 1). Kurset svarer til det tidligere LAS 1 (Ledelse, administration og samarbejde).

 

I Hoveduddannelsen er der følgende obligatoriske kurser:
Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1 (SOL 1) 2 dage

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 2 (SOL 2) 3 dage (afholdes af Sundhedsstyrelsen)

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 3 (SOL 3) 3 + 1dag

 

SOL kurserne hed indtil 1. september 2011 LAS kurser (Ledelse, administration og samarbejde). SOL 1 svarer til LAS 1, SOL 2 svarer til LAS 3 og SOL 3 svarer til LAS 2. Hvis du har gennemført et LAS kursus svarende til SOL kurset skal du ikke gennemføre kurset igen.

 

Fra 1. juli 2012 skal SOL 1 gennemføres i hoveduddannelsen. Hvis du har gennemført SOL 1 eller LAS 1, før du påbegyndte din hoveduddannelse, skal du ikke gennemføre kurset igen.

 

Det anbefales at tage kurserne i nummer rækkefølge, men det er muligt at gennemføre SOL 3 før SOL 2.

 

Kursusindhold

For nærmere information om kursernes indhold:
Se "Sundhedsstyrelsens vejledning om generelle kurser i den lægelige videreuddannelse" under "Links".

 

Kursusform, tilmelding, frihed, transport 

I Uddannelsesregion Øst afholdes kurserne af Region Hovedstaden og Region Sjælland. Normalt søger/tildeles man kurserne i den region, man er ansat i. Du kan dog søge kurser i hele videreuddannelsesregionen. Deltagelse i kurserne er obligatorisk.

Region Hovedstaden:
I Region Hovedstaden skal du selv søge alle kurser under Introduktions- og Hoveduddannelsen - du vil automatisk blive tildelt de obligatoriske kurser i den Klinisk Basisuddannelse. Første del af SOL 3 er internatkursus.

Region Sjælland:
I Region Sjælland tildeles du kurserne i Klinisk Basisuddannelse (Akut, Læring og Patientkommunikation) - kurserne i Introduktions- og Hoveduddannelsen skal du selv søge. Patientkommunikation samt første del af SOL 3 er internatkurser (med overnatning). De øvrige kurser er eksternatkurser.

SOL 2, som afholdes af Sundhedsstyrelsen, er et internatkursus.

For de kurser du selv søger, skal du huske at have tilsagn om frihed til deltagelse fra din afdeling/praksis. Du har ret til frihed med løn under alle disse kurser. Udgifter til transport søges via afdelingen.

 

I Region Hovedstaden afholdes kurserne af:
CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation), placeres på henholdsvis Rigshospitalet, Blegdamsvej og Herlev Hospital

Yderligere information om kursustidspunkter og tilmelding - følg link til CAMES i linkboksen

I Region Sjælland afholdes kurser af:
CUK: Center for Uddannelse og Kompetence, Herlufsvænge 14 B, 4700 Næstved

Yderligere information om kursustidspunkter og tilmelding - følg link til CUK i linkboksen. 


 

Kurser for basislæger – Region Hovedstaden

Kursus

Tidspunkt

Dage

Kursussted

Tilmelding og information

Akut Kursus Modul 1

1. måned

2

CAMES Herlev

Automatisk tilmelding

Akut Kursus Modul 2

2. måned

2

CAMES Herlev

Automatisk tilmelding

Pædagogik 1

3. måned

2

CAMES Rigshospitalet

Automatisk tilmelding

Patientkommunikation

2. ophold

3

CAMES Rigshospitalet

CAMES

 

 

Kurser for basislæger – Region Sjælland

Kursus

Tidspunkt

Dage

Kursussted

Tilmelding og information

Akut behandling og patienttransport

1. måned

4

 

CUK (Slagelse afd.) + CAMES Herlev

Automatisk tilmelding

Læring i Klinikken (Pædagogik 1)

1. ophold

2

CUK

Automatisk tilmelding

Patientkommunikation – Modul 1 (internat)

2. ophold

3

CUK, konference

Automatisk tilmelding

 

 

Kurser for introduktionslæger

Kursus

Tidspunkt

Dage

Kursussted

Tilmelding og information

Pædagogik 2 / Vejledning

Introstilling

2

CAMES Rigshospitalet
CUK

CAMES

CUK

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1*

Introstilling* eller hoveduddannelse

 

 

CAMES Herlev

CUK

CAMES

CUK

 

* Kurset kan indtil 1. juli 2012 gennemføres under både introduktions- og hoveduddannelse. Fra 1. juli 2012 er kurset forbeholdt læger i hoveduddannelse.

 

Kurser i Hoveduddannelsen

Kursus

Tidspunkt

Dage

Kursussted

Tilmelding og information

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1

Hoveduddannelsen

2

CAMES Herlev

CUK

CAMES

CUK

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 2

Hoveduddannelsen

3

Sundhedsstyrelsen

SST

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 3

Hoveduddannelsen

4

CAMES Herlev

CUK

CAMES

CUK

Forskningstræning Overbygningskursus – Teori  modul 2

Hoveduddannelsen

7

 

CUK

CUK

  

Hvis du har spørgsmål vedrørende datoer for afholdelse eller lignende skal du kontakte:  

  

I Region Hovedstaden:

CAMES Herlev:
Marlene Mohr
Tlf. 3868 2745, Mail: marlene.mohr@regionh.dk

Francis Grinderslev
Tlf. 3868 4045, Mail: francis.grinderslev@regionh.dk 

 

CAMES Rigshospitalet:

Mai-Britt Brauer Petersen (Pædagogik 1 og 2)

Tlf. 3545 5404, Mail: Mai-britt.brauer.petersen@regionh.dk

 

CAMES Rigshospitalet:

Ann Petersen (Patientkommunikation)

Tlf. 3545 4472, Mail: ann.petersen.01@regionh.dk

 

 

I Bornholms Regionskommune
Claus Elbæk Mortensen

Tlf. 3867 0112, Mail: claus.elbaek.mortensen@regionh.dk

 

I Region Sjælland: 
CUK - Center for Uddannelse og Kompetense
Kontaktpersoner

 

 

 

 

Tilmelding og information:

 

Kurser på CAMES


CUK - Center for Uddannelse og Kompetence

 

SST - Sundhedsstyrelsen

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om generelle kurser i specialuddannelsen

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101